Miasto Jaworzno wykazuje się zaangażowaniem w dostarczanie swoim obywatelom równego dostępu do zasobów cyfrowych. W tym celu, zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2019 r., gmina zobowiązała się do dostosowania swojej strony internetowej, tak aby spełniała wymagania dostępności cyfrowej.

W ramach tego zobowiązania, strona www.jaworzno.pl przeszła istotne modyfikacje. Wszystkie te zmiany zostały dokonane w trosce o to, by strona była w pełni dostępna dla osób z różnymi potrzebami, w tym dla osób niepełnosprawnych.

Ważnym aspektem dostępności jest również tłumaczenie migowe, dostępne poprzez specjalny link do online tłumacza migowego. Ponadto, Jaworzno nie zapomina o osobach korzystających z pomocy psów asystujących, zapewniając możliwość wejścia z nimi do urzędowych budynków.

Strona www.jaworzno.pl jest stale monitorowana i ulepszana, aby utrzymać jej zgodność z aktualnymi standardami dostępności. Dla ułatwienia użytkownikom, wprowadzono na stronie standardowe skróty klawiaturowe przeglądarki.

W przypadku jakichkolwiek problemów z dostępnością cyfrową strony, mieszkańcy mogą kontaktować się bezpośrednio z odpowiedzialnymi za tę kwestię osobami w Urzędzie Miasta. Wszelkie prośby o udostępnienie informacji w alternatywny sposób są rozpatrywane niezwłocznie, a odpowiedź udzielana jest w ciągu 7 dni. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej jest niemożliwe, miasto proponuje alternatywne metody dostępu do informacji.

Kwestie dotyczące dostępności architektonicznej również nie zostały pominięte. Urząd Miasta w Jaworznie zadbał o to, by każdy z budynków był przystępny dla osób niepełnosprawnych, oferując między innymi podjazdy dla wózków oraz toalety dostosowane do ich potrzeb. Dodatkowo, przed każdym z budynków urzędu wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Na koniec, warto wspomnieć o aplikacji mobilnej miasta Jaworzno, która stanowi kolejne narzędzie ułatwiające dostęp do informacji miejskich. Aplikacja ta jest dostępna do pobrania w sklepie Google Play i jest kolejnym krokiem w kierunku pełnej cyfrowej dostępności dla wszystkich mieszkańców Jaworzna.

Źródło: https://www.jaworzno.pl/

Archiwum: styczeń 2024